Behandlig

BOTOX

Dynamiska rynkor uppstår till följd av upprepade rörelser av ansiktsmuskulaturen till exempel då vi ler, skrattar eller rynkar pannan. Botox är en injektionsbehandling som blockerar de nervimpulser som får muskeln i det behandlade området att dras samman.

Botox är idag den vanligaste behandlingsformen för att ta bort eller reducera dynamiska rynkor, och utförd av sjuksköterska eller läkare är det den säkraste metoden för hudföryngring.

Vanliga behandlingsområden är rynkor i pannan, bekymmersrynkan mellan ögonen och skrattrynkorna i yttre delen av ögonen. Behandlingen utförs med ytterst tunna nålar och är i det närmaste smärtfri. Behandlingen tar
ungefär 15 minuter och därefter kan du återgå till dina vanliga göromål. Effekten sitter i under 3-6 månader varefter behandlingen kan upprepas.

 

Pris från 1800 kr per område.